Zawartość strony

Linki

Strony katolickie

Misja Świętej Faustyny

Melodeus

Ojciec Marian Żelazek

Opoka

W drodze

Wiara

Wspomożenie Wiernych

Książka katolicka - Księgarnia Rodzinna

Wspólnota Misji Świętej Faustyny

Strony prawosławne

Prawosławie

Cerkiew.pl

 

Witaj!

Skoro już tu dotarłeś, to musisz wiedzieć, że strona nie jest typową stroną rodzinną. Nie traktuje ona o sprawach rodzinnych, natomiast o sprawach, które może Cię zainteresują. Strona dotyczy przede wszystkim akatystów. Zamieszczono również zbiór ikon. Pochodzą one głównie ze stron internetowych i na ogół wskazano na źródło, a tam, gdzie to było możliwe zamieszczono informację o pochodzeniu i historii ikony.

Akatyst

Akatyst jest maryjnym hymnem liturgicznym. Nazwa pochodzi z greckiego ακάθιστόσ = ά-nie lub zaprzeczenie, κάθιδεν-siedzieć. Akatysty są zawsze śpiewane na stojąco. Akatyst składa się z mniejszych form poezji liturgicznej - ikosów i kondakionów (zazwyczaj 13 kondakionów i 12 ikosów). Akatysty są również hymnami ku czi Pana Jezusa oraz świętych, zwłaszcza męczenników. Jednak, pierwszy Akatyst był hymnem ku czci Bogurodzicy. Stąd nazwa "hymn maryjny"

Na stronie zgromadzono akatysty śpiewane w różnych językach: polskim, rosyjskim, ukraińskim, słowackim oraz po rumuńsku. Były one zbierane przez relatywnie długi okres. Niestety, nie znaleziono rumuńskiej wersji najsłynniejszego Akatystu ku czci Bogurodzicy.