Zawartość strony

Linki

do strony katolickich

Misja Świętej Faustyny

Melodeus

Ojciec Marian Żelazek

Opoka

W drodze

Wiara

Wspomożenie Wiernych

Strony prawosławne

Prawosławie

Cerkiew.pl

Ikona

Wstęp

UWAGA: Materiały na temat ikony są powszechnie dostępne. Zamieszczone poniżej treści zostały napisane na podstawie następujących materiałów:

 1. Książki:
  • Karol Estreicher, Historia sztuki w zarysie, 1973,
  • Nowa encyklopedia powszechna PWN, PWN 1995-1996,
  • Ikona i kult ikony, Sergiusz Bułgakow, Bydgoszcz 2002,
  • Świat ikony, Irina Jazykowa, Wydawcnictwo Księży Marianów 2007,
  • Ikona, fakty i legendy, Konrad Onasch, Anemarie Schnieper, Arkady 2007
  • Ikony w Polsce: od średniowiecza do współczesności, Michał Janocha, Arkady 2008
  • Slovar Tolkovatel, St. Petersburg 1898.
 2. Internet:

Wszedzie tam, gdzie wykorzystano materiały z tych pozycji nie zamieszczono odwołań. W przypadkach szczególnych, np. cytaty, zdjęcia ikon i ich opisy będą zamieszczane odwołania do stosownych stron.

Współcześnie wiedza o ikonach jest ujęta w ikonografii, która jest dziedziną badań historii sztuki. Jej zadaniem jest opis i interpretacja elementów treściowych i symbolicznych w dziełach sztuki.

Ikonografia ma trzy odrębnie rozwijające się działy: ikonografię portretową, sakralną i przyrodniczą. Z kolei częścią ikonografii religijnej jest ikonografia chrześcijańska. Dzieli się ona na następujące ikonografie:

 • trynitarną - obejmuje przedstawienia Boga Ojca, postacie i symbole oznaczające Chrystusa, sceny z Jego życia, działalności, cuda, Mękę i Zmartwychwstanie, wyobrażenia Ducha Świętego i Trójcy Świętej
 • mariologiczną - obejmuje biblijne figury Matki Bożej, oznaczające ją symbole, wyobrażenia mówiące o jej udziale w życiu Syna, proroctwa, przedstawienia samej Matki Bożej
 • angelistyczną - to ikonografia aniołów i złych duchów
 • liturgiczną - obejmuje rok kościelny, jego święta, Mszę Świętą i Sakramenty Święte
 • katechetyczną - obejmuje przedstawienia tematów z historii biblijnej
 • hagiograficzną - obejmuje życiorysy świętych i błogosławionych